دوستان برای عضویت در کانال ها سروش و سلام به لین کهای زیر مراجعه نمایند
سلام
سروش
نمونه هایی از فعالیت بسیجیان
لطفا اطلاع رسانی نمایید